Atlas včelej pastvy

Tento atlas má slúžiť ako pomôcka pre všetkých včelárov, je zadarmo a je prístupný pomocou internetu. Atlas mapuje 10 včelársky významných skupín drevín: smrek, jedľa, borovica, smrekovec, ostatné ihličnaté, agát, javor, lipa, dub a ostatné listnaté. Mapová aplikácia Digitálny atlas lesnej včelej pastvy funguje na serveroch Technickej univerzity vo Zvolene a vznikol ako študentská diplomová práca.

Vstup do atlasu